Ma ezotéria, holnap tudomány

Ma ezotéria, holnap tudomány

Ami ma “alternatív ismeret”, az holnap talán bizonyított tény, tudomány. Ezt a tételt az ezoterikus könyvek kedvelői nagyon is jól ismerik. Ezotéria és tudomány: a kettő között nagyon sok közös vonás van. Hol vannak a tudományos kutatás határai? Bármilyen ezoterikus dolog/jelenség amit később megfigyelünk majd, megértünk, reprodukálunk, onnantól kezdve a tudomány körébe fog tartozni. Tudomány és ezotéria: néha eltávolodnak egymástól, máskor egészen közel kerülnek, már-már azonosak lesznek. A 21. század tudománya egyre közelebb kerül régi bölcsességekhez, gyakran korábbi önmagát is megcáfolva… Érdekel a téma? Akkor ezeket a könyveket feltétlenül ajánljuk a figyelmedbe! buy cheap sildenafil

balogh-bela-a-vegso-valosag.png.1416940980.230.230

Balogh Béla: A végső valóság

“Olyan világba hívom meg Önt, amely minden bizonnyal meglepetések egész sorozatával szolgál, mint ahogy szolgált azok számára is, akik megtiszteltek azzal, hogy A végső valóság c. könyvemről írjanak e honlapon is közzétehető néhány sort. Egy valami most már bizonyos számomra: aki magyarul gondolkodik, az másként gondolkodik, másként látja és értelmezi az összefüggéseket. A fent említett könyvet ugyanis először Svédországban, svéd nyelven adtam ki. A könyv első részében a materialista tudomány nyomdokain haladva sikerült cáfolnom a materializmus “hittételeit”, míg a második részben az ezoterikus ismereteknek és a vallásos világképnek a fizika törvényeivel való összhangjáról, tökéletes egybeeséséről esik szó. A könyvről egyetlen kritika jelent meg egy svéd újságban, amelynek lényege az alábbi mondatban foglalható össze: “A könyv első része oly mértékben különbözik a második részétől, hogy feltételezhető, miszerint a szerzője szkizofrén.” A magyar olvasóközönség – nem kis örömömre – egészen másképp reagált. Ezt igazolja talán, hogy “A végső valóság”-ból eddig 100.000 példány talált gazdára, és mindössze ketten akadtak, akik vehemensen ellenezték a tartalmát. Mindkettőjük írásban elismerte, hogy a könyvet nem olvasták, és nem is hajlandók elolvasni. Egy napon talán közzéteszem a leveleiket. 🙂 Most pedig arra kérem, lépjen be egy olyan új világba, amelyben a józan ész és a szeretet uralkodik, mert ezekre ma igencsak nagy szükség van.” – Balogh Béla

Balogh Béla – “Talán kevesen feltételezik az olyan íróról, aki könyveiben ún. “ezoterikus” témákkal foglalkozik, hogy civil foglalkozását tekintve út- és hídépítő mérnök. Tény, hogy a “materializmus” szellemében nőttem fel, és sokáig eszembe sem jutott feltételezni, hogy mindaz a tudás, amivel szüleim és derék tanáraim útnak indítottak, alapjaiban sántít. Anyagelvű, mérnöki gondolkodásomat azonban akkor sem adtam fel, amikor tapasztalati úton találkoztam a materialista szemléletet cáfoló olyan jelenségekkel, mint a telepátia, telekinézia és a hipnózis. Módszeresen és körültekintően kezdtem vizsgálni és rendszerezni a rendelkezésünkre álló kísérleti eredményeket, tudományos elméleteket és bizonyos “halálközeli élmények”-ből származó beszámolókat. Több tudományág eredményeinek (fizika, matematika, orvostudomány, agykutatás, pszichológia, evolúciós elméletek) összevetése után olyan következtetésekre jutottam, amelyek egyértelműen cáfolják azt az elképzelést, miszerint az ember pusztán anyagi lény, és halálával számára minden véget ér. Csak éppen továbbra sem értettem, hogy a világ miként működik? A nagy felismerésre, azaz a felismerések sorozatára csak később, kb. harminchat éves koromban került sor. Az univerzum működésével kapcsolatos, talán megfelelő módon feltett és felhalmozódott kérdéseimre szinte egyszerre zúdult rám a sok válasz. Abban a pillanatban úgy éreztem, mindent értek, mindent átlátok, és a világ nem is működhet másképp. Csak azon csodálkoztam, hogy ha minden valóban ilyen egyszerű, akkor az emberek erre eddig hogy nem jöttek rá? Azután – mintegy visszazuhanva a hétköznapi valóságba – iskolai tanulmányaim alapján megpróbáltam léket ütni saját felismeréseim hajóján, Nem sok sikerrel. Bármihez nyúltam, úgy tűnt, tökéletesen illeszkedik egy olyan világképbe, ahol az ember nem csak fizikai lény, hanem egyben energialény is, és ahol a születés előtti élet, a halál utáni élet és az egész univerzum minden részletére kiterjedő gondos tervezés nem hit kérdése, hanem fizikai törvényekkel és kísérletekkel alátámasztható tény.”

<

p style=”text-align: center”>satprem-sejtekSatprem: A sejtek elméje

A Homo sapiens négy és félmilliárd tagja létezési módja hiábavalóságának tanulási folyamatát éli, pont úgy, mint egy nap, néhány hal megtanulta kopoltyúi hiábavalóságát a szárazföldön, és kétéltűvé fejlődött. Amennyiben azok a halak vízi tudományukat igyekeztek volna fejleszteni, új kopoltyúkat és új filozófiákat kiagyalni, teljes mértékben elvétették volna a lényeget. Most az a kérdés, hogy megtaláljuk-e az utat, hogy többé már ne javítgassuk az emberi fuldoklást, hanem hogy másként létezzünk és éljünk a Földön. Létezik-e ebben a testben egy fogantyú, egy emelőkar, ami lehetővé teszi számunkra, hogy megváltoztassuk földi létezési módunkat, ugyanúgy, mint ahogy az első mentális rezgés három millió éve kikövezte az utat Einsteinhez és a Boeing 747-eshez? Milyen rezgés? A testben, hol? Lehet, hogy az élő anyag ősi formája, a sejt tartalmaz egy tudatosság-erőt, vagy rezgésmódot, ami képes összes jelenlegi készülékeinket és értelmetlen mesterkedéseinket elavulttá tenni? Más szavakkal, a sejtek elméje, ami új energia forrásokat, új kommunikációs módszereket nyit meg nekünk, egy új erőt az anyag kezelésére. Egy új biológia és egy új tudatosság, ami lehetővé teszi majd, hogy szembenézzünk egy önpusztításba rohanó faj kihívásaival.

satprem-uton How Much Is Cialis Cost

Satprem: Úton az emberfölötti felé

Amennyiben elégedett vagy a jelenlegi Rendszerrel, bízol választott vezetőidben, és hiszed, hogy érted munkálkodnak, s bár minden lehetne egy kicsit jobb is, de alapvetően kedvező irányban alakulnak a dolgok, megtalálod számításodat, és örülsz, mert tudod, hogy ennél lehetne sokkal rosszabb is – nos akkor tedd le a könyvet, mert nem fog tetszeni. Nem neked szól. Amennyiben szerinted a Rendszer igazságtalan, mert neked túl kevés jut, le kell váltani a kapzsi, korrupt vezetőket, ki kell kényszeríteni távozásukat, meg kell büntetni őket, megfelelő embereket, hozzáértőket, emberségesebbeket, tisztességesebbeket kell a helyükre ültetni, és akkor minden rendben lesz – nos akkor tedd le a könyvet, mert nem fog tetszeni. Nem neked szól. Amennyiben úgy gondolod, hogy az ember természetéből fakadóan gyarló, de hamarosan érkezik a külső segítség, Jézus vagy Buddha második eljövetele, a fotonöv, az angyalok, vagy a jó földönkívüliek megszállása és hatalomátvétele a megoldás az emberiség bajaira, és ezért nekünk szegény, tehetetlen embereknek, Isten gyermekeinek csupán alázatosan imádkoznunk vagy meditálnunk kell – nos akkor tedd le a könyvet, mert nem fog tetszeni. Nem neked szól. Amennyiben eleged van a jelenlegi viszonyokból, elutasítod a mások kárára érvényesülést, nem az anyagi javak magasabb szintű fogyasztásában látod a megoldást, már egy ideje valami gyökeresen másról álmodsz, és hiszed, hogy ezért tehetsz, sőt el is döntötted, hogy tenni akarsz, csak még nem lelted a megoldást – nos akkor „kereső” vagy, és hasznosnak találhatod e könyv elolvasását. Ugyanis neked szól!

Satprem (Bernard Enginger) Párizsban született 1923-ban. Gyermekkorában Bretaigne-ban tengerészkedett. A Gestapo 20 éves korában letartóztatta, másfél évet töltött egy koncentrációs táborban. Szabadulván első útja Egyiptomba vitte, aztán Indiába, ahol Pondicherryben betöltötte első és utolsó állását, mint szállítmányozási ügyintéző. Felfedezte az “új evolúciót”, Sri Aurobindo látomását: “Az ember átmeneti lény”. A régi emberi fajtól megcsömörlötten Dél-Amerikába távozott. Először Guyana-ban kalandozott, ahol egy évet töltött az amazoniai dzsungel szívében, azután Braziliába vette útját, és végül Afrikába, örökösen keresve az “igazi kalandot”. 1953-ban 30 évesen visszatért Indiába, ahol kolduló szerzetesnek állt, gyakorolta a tantrizmust. Ezt követően elhagyta a korábbi ösvényeket, hogy Anya és Sri Aurobindo szolgálatába szegődjék. 2007 Április 9-én 84 évesen elhagyta a testét.

helena-petrovna-blavatsky-az-ezoterikus-filozofia-alapjai

Helena Petrovna Blavatsky: Az ezoterikus filozófia alapjai

Az ezoterikus filozófia hangsúlyozza, hogy a tapasztalatok világának sokféle megjelenése mögött egyetlen valóság létezik, amely mindennek, ami valaha volt, van és lesz, a forrása és oka. A védikus hagyomány kimagasló tanítója, Sri Shankarâchârya ezt egyszerűen így fejezi ki: mindegy, milyen alakúra formáljuk az agyagot, a [megformált] tárgy valósága mindig az agyag marad, a neve és alakja csak múló külsőség. Ugyanígy, mivel minden létező az Egy Legfelsőbbtől ered, lényegi természetében maga is ez az Egy Legfelsőbb. A legmagasabbtól a legalacsonyabbig, a legnagyobbtól a legapróbbig a megnyilvánult világmindenség végtelenül sok jelensége a névbe és formába öltözött Egy. viagra 100mg sildenafil citrate

(1831 – 1891) Blavatsky kalandos élete, ideológiája és munkássága nagy hatást gyakorolt korára, különösen az ezoterikus csoportok fejlődésére, de volt politikai hatása (az Indiai Nemzeti Kongresszuson keresztül), hatott a művészetekre és a New Age mozgalmon keresztül korunkra is. Blavatsky rendkívül termékeny író volt. Fő művei mellett számtalan cikket és levelet írt személyes élményeiről, elméletéről, a Társulat ügyeiről, a teozófia kérdéseiről.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

%d blogger ezt szereti: